ปัจจัยสำคัญในการเลือกโกดังขนาดเล็กให้เช่าสำหรับสินค้าของคุณ

โกดังขนาดเล็กให้เช่าเป็นหน้าที่สำคัญในการกระจายสินค้าทางกายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ผลิตผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อาคารพาณิชย์สำหรับการจัดเก็บสินค้าเรียกว่าคลังสินค้า สินค้าคงคลังบางส่วนถูกเก็บไว้ที่หรือใกล้โรงงานและส่วนที่เหลืออยู่ในโกดังสินค้าในที่อื่น ๆ บริษัท สามารถเป็นเจ้าของคลังสินค้าเอกชนและเช่าพื้นที่ในโกดังสินค้าได้ คลังสินค้าที่เข้มแข็งเก็บสินค้าไว้ในระยะเวลาปานกลางถึงนาน

โกดังขนาดเล็กให้เช่าจัดจำหน่ายได้รับสินค้าจากโรงงาน

และซัพพลายเออร์ของ บริษัท ต่างๆและเคลื่อนย้ายออกโดยเร็วที่สุด คลังสินค้าบางแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องเย็น มีคลังสินค้าเฉพาะสำหรับสินค้าเกษตร โกดังขนาดเล็กให้เช่าเก่าที่มีคลังสินค้าหลายแห่งมีลิฟท์ที่ช้าและมีขั้นตอนการจัดการวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบเก่าเหล่านี้ได้รับการแข่งขันจากคลังสินค้าอัตโนมัติแบบใหม่ที่มีระบบการจัดการวัสดุและระบบการจัดการคลังสินค้าแบบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

คอมพิวเตอร์อ่านคำสั่งซื้อของร้านค้าและนำรถยกและเครื่องยกไฟฟ้าเพื่อรวบรวมสินค้าตามรหัสบาร์โค้ดให้ย้ายไปที่บริเวณท่าเรือและออกใบแจ้งหนี้ คลังสินค้าเหล่านี้มีการบาดเจ็บที่คนงานลดลงต้นทุนค่าแรงการลักขโมยและการแตกหักและการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดของโกดังขนาดเล็กให้เช่าหรือคลังสินค้าจะพิจารณาจากต้นทุนการขนส่งที่น้อยที่สุด บริการลูกค้าระดับของสินค้าคงเหลือและคลังสินค้าของ บริษัท เทียบกับคลังสินค้าสาธารณะเป็นประเด็นที่ต้องตัดสินใจโดยการจัดการโลจิสติกส์ ในบาง บริษัท ที่มีขนาดใหญ่คลังสินค้าดำเนินการโดยฝ่ายขายหรือมีการจัดการกับคลังสินค้าสาธารณะ

สถานที่ที่เหมาะสมและโกดังขนาดเล็กให้เช่า

ที่เพียงพอที่จัดทำโดยองค์กรสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้นและอาจทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงหากสินค้าถูกเคลื่อนย้ายโดยเกวียนบรรทุกรถบรรทุกหรือเรือบรรทุกสินค้าเข้าคลังสินค้า โกดังขนาดเล็กให้เช่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บสินค้า คลังสินค้ามักใช้โดยผู้ค้าส่งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขนส่ง ฯลฯ คลังสินค้ามักประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ที่มีแท่นวางเพื่อการขนถ่ายสินค้าคลังสินค้าจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนอกเหนือจากรายการอื่น ๆ ที่อาจใช้ระหว่างและหลังกระบวนการผลิต

มีคลังสินค้าเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับการฝึกฝนและเป็นมืออาชีพ

โดยอัตโนมัติทั้งหมด การทำงานที่มีประสิทธิภาพของคลังสินค้าเกี่ยวข้องกับการยืมช่องว่างที่เหมาะสมของคลังสินค้า แผนผังที่เหมาะสมช่วยในการควบคุมการผลิตและต้นทุนแรงงานของคลังสินค้า รายละเอียดการทำงานและการประมวลผลของซอฟต์แวร์การควบคุมคลังสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละด้านอย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานที่ขึ้นอยู่กับปริมาณและที่ตั้งของสินค้าให้เช่ายังคงเหมือนเดิมทั่วทั้งกระดาน เป้าหมายคือการมีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของคลังสินค้าภายในห่วงโซ่การผลิตและจนถึงขั้นตอนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ