Category Archives: เทคโนโลยี

หน้าที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จาก กระแสไฟฟ้าจากข้างนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงกันข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากภายนอกวนขดลวด ตัดกับสนามไฟฟ้า เกิดกำลังเคลื่อนกระแสไฟเหนี่ยวนำขึ้น  ซึ่งวงแหวนแยก ไม่ก็ คอมมิวเตเตอร์ คือส่วนที่จับต้องกับแรงถ่าน ดำเนินการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าออกสู่ข้างนอก กระแสไฟฟ้าที่ได้คือไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับมาในวงจร จึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับ

โดยมีเป้าประสงค์ของการใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องมือกำเนิดไฟฟ้าเก็บในเรื่องที่ไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับพร้อมทั้งมีกระแสไฟไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง …..แนวนโยบายดำเนินงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจจะแปลงกำลังแรงงานกลให้เป็นพลังไฟฟ้าโดยพึ่งพาอาศัยการวนรอบของขดลวดตัดสนามไฟฟ้า ไม่ก็การวนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด ในที่นี้จะพูดเฉพาะเจาะจงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะมีต้นกำลัง เป็นส่วนที่ผลิตกำลังแรงงานกลขึ้นมา เพื่อให้หมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พวกจังหันน้ำ , กังหันไอ, กังหันก๊าซ  ส่วน Generator เป็นตัวเกิดพลังไฟฟ้า โดยแนวทางดึงนำของตัวดึงดูดมีทั้งแบบทุ่นหมุน จะทำเอาเกิดกระแสไฟฟ้ารั้งนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงผลักดันไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยสร้างผ่าน Slip Ring  พร้อมด้วยแปรงถ่าน รวมทั้งแม่เหล็กธรรมชาติที่มีความเข้มของสนามไฟฟ้าคงที่ แต่ใช้กระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน เพื่อที่จะทำให้เกิดแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ปริมาณของกระแสไฟตรงนี้จึงสามารถคุมจำนวนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยการเพิ่มเติมไม่ก็ลดปริมาณของไฟกระแสตรง

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องซีลฝาแก้วพลาสติก

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องซีลฝาแก้วพลาสติก ในแต่ละรูปแบบก็มีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น

เครื่องซีลฝาแก้วพลาสติกระบบอัตโนมัติ เป็นระบบการทำงาน โดยใช้คนบรรจุสินค้าลงถ้วย แล้วนำไปวางที่ถาดวางถ้วย แล้วเครื่องจะทำการดึงถ้วย เข้าไปซีล และตัดฟิล์มอัตโนมัติ จากนั้นถาดวางถ้วยก็จะพาถ้วยที่ซีลแล้วออกมา แล้วใช้คนจับถ้วยที่ซีลแล้วออกจากเครื่อง เครื่องจะทำการเลื่อนฟิล์มอัตโนมัติ โดยใช้ระบบมอเตอร์ขับ และใช้เซ็นเซอร์จับมาร์คที่ฟิล์ม
เครื่องซีลฝาแก้วพลาสติกระบบอัตโนมัติ ระบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นระบบการทำงาน โดยใช้คนบรรจุสินค้าลงถ้วย แล้วนำไปวางที่ถาดวางถ้วย แล้วใช้มือดันถ้วยเข้าไป
ให้สุดระยะ แล้วใช้มือกดคันโยกเพื่อซีลและตัดพร้อมกัน แช่ไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วยกคันโยกขึ้น จากนั้นใช้มือดึงถาดรองถ้วยออกมา หยิบถ้วยออกมา ฟิล์มจะเลื่อนเองอัตโนมัติ ด้วยมอเตอร์ขับ และใช้เซ็นเซอร์จับมาร์คที่ฟิล์ม
เครื่องซีลฝาแก้วพลาสติกระบบอัตโนมัติ ระบบมือกด ระบบการทำงานทุกอย่างเหมือนกับระบบกึ่งอัตโนมัติ ที่แตกต่างจะเป็นการเลื่อนฟิล์ม เพราะเครื่องรุ่นนี้จะต้องใช้มือคนเลื่อนตำแหน่งฟิล์ม แทนการใช้มอเตอร์และเซ็นเซอร์จับ

เมื่อเราทราบขึ้นตอนการทำงานของแต่ละตัวแล้วเราคงเลือกได้แล้วนะคะว่าควรจะใช้งานเครื่องแบบใด

การพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องกรองน้ำจากสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน

เทคโนโลยีกรองน้ำต้นทุนต่ำของกองทุนฯ มี 2 แบบ ประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำชีวภาพแบบช้าซึ่งใช้ทรายและกรวดเป็นวัสดุหลักในการกรองและเครื่องกรองน้ำเซรามิกเป็นการกรองน้ำผ่านหม้อหรือกระถางดินเผาเครื่องกรองน้ำแบบช้าจะนำทรายคุณภาพดีและกรวดเม็ดเล็กๆ มาบรรจุอยู่ในถังกรอง มีช่องเติมน้ำจากด้านบน น้ำจะไหลผ่านทรายเพื่อกรองสิ่งปนเปื้อน ขณะที่เครื่องกรองน้ำเซรามิจะมีการเคลือบหม้อดินด้วยโลหะเงินด้วยเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย นอกเหนือจากกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำประเทศที่ได้รับการแจกจ่ายเครื่องกรองน้ำทั้งสองแบบ ได้แก่ อินเดีย กัมพูชาและประเทศในแอฟริกา ปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ได้นำเทคโนโลยีเครื่องกรองเซรามิกไปพัฒนาเองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดหรือมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่ำ

แม้แต่ถุงชาก็สามารถเป็นเครื่องกรองน้ำที่ทรงประสิทธิภาพได้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสเตลเลนบอสช์ ในแอฟริกาใต้ประสบความสำเร็จในการนำวัสดุที่ใช้ทำถุงชา มาพัฒนาตัวกรองน้ำบรรจุอยู่ในส่วนบนสุดของขวดหรือกระป๋องน้ำ โดยใช้ต้นทุนการผลิตเพียงครึ่งเซนต์ต่อการใช้ในแต่ละครั้งถุงชาดังกล่าวจะบรรจุถ่านบดละเอียดและนาโนไฟเบอร์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาเป็นกรองน้ำสะอาดก่อนนำไปบริโภค แต่มีข้อเสียคือ ถุงชากรองน้ำเป็นประเภทใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เครื่องกรองต้นทุนต่ำอีกแบบหนึ่ง คือ Tulip Siphon Water Filter พัฒนาโดยมูลนิธิความต้องการน้ำขั้นพื้นฐาน และมีการแจกจ่ายไปยังชุมชนที่มีปัญหาน้ำในเวียดนาม อินเดีย แทนซาเนีย โมแซมบิกและประเทศอื่นๆ ตัวกรองประกอบด้วยเครื่องกรองคุณภาพสูง มีกระเปาะใช้การดึงน้ำจากถังเก็บน้ำผ่านเครื่องกรองน้ำสะอาดมายังขวดหรือภาชนะอื่นๆกลุ่ม poured out เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเครื่องกรองน้ำต้นทุนต่ำ เครื่องกรองน้ำที่องค์กรพัฒนาและแจกจ่ายไปยังพื้นที่ทีขาดแคลน มีตั้งแต่เครื่องกรองน้ำถังปูนซีเมนต์ระบบกรองน้ำด้วยทราย และอีกแบบหนึ่งคือ เครื่องกรองน้ำสะอาดด้วยยูวีและทำงานด้วยแผงโซลาร์แบบเคลื่อนที่

การพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การให้แสงสว่างของหลอดไฟ LED

มนุษย์ได้ประดิษฐ์ตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ต่อมาได้พัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การให้แสงสว่างในรูปเทียนไข จากนั้นมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญเมื่อมีการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าแบบใช้ขดลวด หลอดนีออน และหลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับในยุคปัจจุบัน โลกกำลังก้าวสู่เทคโนโลยีใหม่ คือ ไดโอดเรืองแสงหลอดไฟ LED นับเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบหนึ่งที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และจะปล่อยแสงสว่างออกมา ความจริงแล้ว LED ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด โดยนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตมาตั้งแต่ปี 2450 ว่าเซมิคอนดักเตอร์จะเปล่งแสงออกมาเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน อย่างไรก็ตามแสงที่เปล่งออกมามีปริมาณน้อยมาก จึงทำให้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้รับความสนใจ http://www.thaitron.com/

การนำเทคโนโลยีหลอดไฟ LED มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนาย Nick Holonyak นักวิจัยแห่งบริษัท GE ประสบผลสำเร็จเมื่อปี 2505 ในการประดิษฐ์ LED ที่สามารถเปล่งแสงสีแดงที่มีความสว่างออกมามากเพียงพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ทั่วโลกเริ่มมีการตื่นตัววิจัยและพัฒนาในด้านนี้อย่างจริงจัง  อย่างไรก็ตามหลอดไฟ LED ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในช่วงนั้นยังเปล่งแสงสว่างน้อยมาก จึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปให้แสงสว่างแต่อย่างใด ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นปุ่มสัญญาณแสงสีต่างๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้นว่าหลอดไฟ LED ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ได้ติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สัญญาณว่าเครื่องกำลังเปิดหรือปิด เดิมแสงจาก LED จะเป็นสีต่างๆ ไม่ได้เป็นสีขาว จึงมีข้อจำกัดในการนำมาให้แสงสว่างแทนหลอดไฟ สำหรับบุคคลสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ คือ นาย Shuji Nakamura แห่งบริษัท Nichia Chemical ของญี่ปุ่น ได้ประสบผลสำเร็จในการประดิษฐ์ LED สีน้ำเงินที่มีความสว่างจ้า จากนั้นได้นำ LED สีน้ำเงินไปเคลือบด้วยสารเคลือบเรืองแสงสีเหลือง จะทำให้แสงจากหลอดไฟ LED ที่ออกมากลายเป็นสีขาว สามารถนำไปใช้ในรูปให้แสงสว่าง โดยได้เริ่มวางตลาด LED สีขาว นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา

เทคโนโลยีแนวใหม่ในการทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเพื่อความสวยงาม

ปัจจุบันมีผู้คนมากมายนิยมนำหินตามธรรมชาติมาเป็นวัสดุส่วนหนึ่งในการตกแต่งอาคาร สำนักงาน รีสอร์ท บ้านและสวน เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นเสมือนได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆ พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตกแต่งพื้นภายนอกรอบบ้าน อาคาร ที่จอดรถ ทางเดินภายในสวนให้เสมือนลวดลายประดุจจากหินธรรมชาติ มีช่างผู้ชำนาญงานมากด้วยประสบการณ์รับออกแบบงานพื้นพิมพ์ลายและควบคุมการดำเนินการโดยวิศวกรเพื่อให้งานของท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านออกมาสวยงามและแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน เรามีแบบพิมพ์ ลวดลาย และสีสันมากมายให้คุณเลือกตามต้องการ การเตรียมพื้นที่สำหรับที่จะทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายอาจเป็นพื้นเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือพื้นที่เปล่ายังไม่เทคอนกรีตก็ได้ในกรณีที่ท่านเจ้าของบ้านต้องการ ที่จะเทพื้นพร้อมคอนกรีตพิมพ์ลายแต่ต้องบดอัดให้แน่นและปรับระดับด้วยทรายเพื่อป้องกันการทรุดตัวและทำให้พื้นแตกร้าว ความหนาควรไม่น้อยกว่า 10 ซม. แต่ถ้าเป็นพื้นที่รับน้ำหนักมากควรมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. http://134engineering.com/2-uncategorised.html

การทำคอนกรีตพิมพ์ลายต้องเตรียมผิวและผูกเหล็กวายเมทเสริมความแข็งแรงของพื้นปูนกรณีเป็นพื้นที่ไม่รับแรงกดมากเช่นโรงจอดรถ ทางเข้าบ้านก้ไม่ต้องใช้เทคอนกรีตบนพื้นที่จัดเตรียมไว้(สำหรับลูกค้าที่ให้เราไปบริการ ต้องเตรียมพื้นที่ ให้เรียบร้อย ) ปรับระดับพื้นผิวให้เรียบ แล้วโรยสี OXIDE บนผิวปูน ปาดผิวสีให้เรียบ การเคลือบแบ่งเป็นสองชั้นขัด ผิวสีสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ขณะที่คอนกรีต เริ่มมีการยึดเกาะตัว เซทตัวปานกลางหลังจากนั้นจะโรยสีพิมพ์ชั้น 2 หลังจากคอนกรีตเริ่มมีการเซทตัวจากนั้นนำแม่พิมพ์ยางกดทับเพื่อให้เกิดลายหลังจากคอนกรีตเซทตัวเต็มที่แล้ว จากนั้นล้างพื้นให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาน้ำยาอคิลิคเคลือบพื้นจากนั้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะสดใสทุกฤดูกาล