Category Archives: แฟชั่น

ประเภทของเครื่องสำอางและอุปกรณ์ในการใช้ของช่างแต่งหน้า

ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ใช้ว่าเหมาะสมกับการแต่งหน้าเจ้าสาวหรือไม่ เหมาะสมแก่ราคาที่เรียกเก็บค่าบริการแต่งหน้าหรือไม่ ประสิทธิภาพของเครื่องสำอางดีหรือไม่ ความสะอาดของเครื่องสำอาง ชุดแปรง อุปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าสาวห้ามมองข้าม เพราะเครื่องสำอางของช่างแต่งหน้าใช้กับลูกค้าหลายท่าน ช่างแต่งหน้าต้องสุขลักษณะนิสัยที่ดีและสะอาด คำนึงถึงความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ลิปสติกเวลาใช้ใช้พายตักขึ้นมาหรือไม่ แปรงลิปสติกใช้แปรงที่สะอาดหนึ่งคนต่อครั้งหรือไม่ เพราะเชื้อที่ก่อโรคมาจากน้ำลาย น้ำตา มีหลายชนิดและอันตรายทั่งนั้น และนี่ก็สามารถบ่งบอกถึงความพร้อมในการทำงานของช่างแต่งหน้าด้วย